Kildesortering byggeplass

En vellykket avfallsløsning kjennetegnes med at den både er miljøriktig og kostnadseffektiv. Kildesortering er en avgjørende suksessfaktor i forhold til dette. Vi anbefaler derfor å gjøre en vurdering på avfallsstrømmene før avfallet oppstår. Blir avfallet blandet må det sorteres på våre anlegg, men ved kildesortering på byggeplass kan det kjøres direkte til gjenvinning. Det vil føre til god miljøinnsats og lavere kostander.


Fire gode grunner til kildesortere på byggeplass

 

1. Ytre miljø

Kildesortering gjør at resursene kan benyttes på en fornuftig måte i kretsløpet. For eksempel kan plastemballasje bli til fleeceklær mens trevirket kan bli biobrensel. Farlig avfall må alltid håndteres separat, slik at dette ikke forurenser det øvrige avfallet. Miljøet spares dermed for unødvendige belastninger.

2. Forskriftskrav

Kapitel 15 i avfallsforskriften krever at minimum 60 % av avfallet kildesorteres på byggeplass. I tillegg må det lages en avfallsplan for sorteringen. Skal du rive eller rehabilitere, må du også få laget en Miljøsaneringsplan. Humlekjær & Ødegaard AS er behjelpelige med å utarbeide både avfallsplaner og miljøsaneringsplaner.

3. Økonomi

Det er en klar sammenheng mellom det å kildeseortere avfallet og få en kostnadseffektiv avfallsløsning. Verdien på det kildesorterte materialet bidrar til at det skal lønne seg å sortere avfallet. 

4. Helse og arbeidsmiljø

God avfallshåndtering gir en ryddigere byggeplass og et sikrere arbeidsmiljø. Dette reduserer skader og sykefravær. Planlegg kildesorteringen!


For mer info, last ned brosjyren "Kildesortering på byggeplass"Kontakt oss om dette

Umbraco CMS fra MarkedsPartner