CO2-avgiften på forbrenning av avfall øker i 2023

 

Den såkalte CO2-avgiften på forbrenning av avfall øker merkbart for 2023. Hver enkelt bedrift må bære disse kostnadene, men det er mulig å gjøre tiltak som minimerer det du må ut med.

Vi har tidligere varslet Stortingets vedtak om å øke CO2-avgiften på forbrenning av avfall med kr 155,- pr. tonn med virkning fra 1. januar i år. Måten avgiften er lagt opp på i Norge med differensiering av såkalt kvotepliktig og ikke kvotepliktig sektor, gjør at dette krever en EØS-godkjenning.

Nå viser det seg at denne ikke er på plass og at avgiftsøkningen som følge av dette foreløpig kun blir kr 25,- pr. tonn. Den totale avgiften er med det kr 131,- pr. tonn fra 1. januar.


Reduserte utslipp

CO2-avgiften er en offentlig avgift som innføres for alle virksomheter i Norge, og den henter staten inn hos avfallsmottakene. Det betyr at mottakene må sette opp sine priser for alle kunder til dette nivået med virkning fra 1. januar 2023.

Hensikten med en egen avgift på forbrenning av avfall er å redusere utslipp av klimagasser gjennom å inspirere norske virksomheter til å redusere omfanget av restavfall som går til forbrenning.

Økt kildesortering

Og det er her vi finner nøkkelen til å minimere avgiftskostnadene: Økt grad av kildesortering.

Bedrifter flest genererer mye avfall gjennom året. Med et ubevisst forhold til hva slags søppel det er snakk om, kan en unødvendig stor andel havne i restavfallet. Dette blir levert til forbrenning og belastet med den høye forbrenningsavgiften.

Ved å kildesortere avfallet i ulike fraksjoner, bidrar virksomheten til materialgjenvinning av materialer som råstoff til nye produkter. Da blir andelen restavfall redusert, og det samme gjelder grunnlaget for beregning av CO2-avgiften.

Avfallsforskrifte

Sammenhengen med endringene i avfallsforskriften er tydelig. Den pålegger de fleste virksomheter strengere kildesortering av mat- plast- og hageavfall. De kommende årene skal en gradvis større andel av slikt avfall kildesorteres, med et mål om 65 prosent i 2035.

Penger å spare

Hvor forberedt er din virksomhet på denne utviklingen? De aller fleste har en eller flere sorteringsstasjoner for plast, matavfall, papir og restavfall - og kanskje en komprimator for papp og papir. Men er alle medarbeiderne klar over hvor verdifullt - bokstavelig talt - det er for arbeidsplassen at hver og en er grundig med kildesorteringen?

Her er det mulig å redusere kostnadene merkbart.

Umbraco CMS fra MarkedsPartner