Hva som ikke kan kastes i en container

Under finner du en oversikt over avfallstyper som ikke kan blandes med annen type avfall, og skal derfor ikke kastes i en container for restavfall.

Har du avfall av de nevnte typer, ta kontakt med oss. Vi vil bistå med veiledning og tilpasning av løsning for å finne den optimale avfallsløsningen til ditt behov.

Med henvisning til norske lover og våre konsesjoner, kan de nevnte avfallstyper ikke leveres blandet med annet avfall. Avvik fra dette vil bli belastet med avviksgebyr iht. gjeldende satser. Eventuelle merkostnader forbundet med omklassifisering eller sortering kan bli belastet kunden.

Er du i tvil om hva som kan legges i containeren, ta kontakt med vårt kontor. 

 

EE-avfall

Alt elektrisk og elektronisk utstyr som normalt benytter strøm eller batterier. Eks. datautstyr, brunevarer, hvitevarer, kabler, lyskilder og elektrisk verktøy

Radioaktivt avfall

Stoffer og produkter som er merket med radioaktivt symbol

Eksplosivt avfall

Ammunisjon, dynamitt, fenghetter, trykkbeholdere, brannslukkere, festfyrverkeri og lignende

Smittefarlig avfall

Sprøytespisser og kanyler, blodposer og laboratorieavfall, brukte bandasjer, bleier fra smittesyke, blodinfisert avfall

Våtorganisk avfall

Matavfall, frityrolje, dyrekadaver

Farlig avfall

Maling, løsemidler, spilloljer, batterier, spraybokser, lim, asbest, vinduer med PCB eller klorparafiner, lysstoffrør, rengjøringsmidler, Gulvbelegg med ftalater, impregnert trevirke, takpapp, bygge- og rivningsavfall som kan inneholde farlige stoffer

Flytende avfall

Avløpsslam mv

Gips

Gipsplater og avfall som inneholder gips

Dekk, med og uten felg

Impregnert trevirke

Masser

Betong, jord, sand, stein, grus, takstein

Isolasjon

Umbraco CMS fra MarkedsPartner