Farlig avfall

Det er et strengt regelverk knyttet til håndtering av farlig avfall, da avfallet kan føre til alvorlig forurensing eller skader på mennesker og dyr. Dersom regelverket ikke følges kan dette få store økonomiske konsekvenser for virksomheten.

De fleste bransjer produserer farlig avfall i varierende grad, da det kan være alt fra noen få lysstoffrør på et kontor til tonnevis med slam og borekaks fra en oljeplattform.

Humlekjær & Ødegaard vet at det kan være både vanskelig og tidkrevende å sette seg inn i lovverket, og vi bistår gjerne virksomheten for å gjøre det enklere. Vi kan kartlegge og analysere det farlige avfallet, finne løsninger for hvordan det skal oppbevares og sørge for at avfallet blir håndtert videre på en forsvarlig måte.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale om farlig avfall ›

Sikker lagring av farlig avfall

I tillegg til kartlegging, rådgivning og videre håndtering av farlig avfall, kan vi også tilby utstyr for sikker håndtering av farlig avfall i virksomheten.

Umbraco CMS fra MarkedsPartner